tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
The act of throwing up.
Those comments on his FB page, make me want to bake a foam cake.
viết bởi cubudman 31 Tháng ba, 2012