tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
uber 1337 word,used by the turkish 31337 hax0rs .. means SEE
<Memet> Mumun,baksana bash sikish guzel networks?
viết bởi Brand 06 Tháng hai, 2005