tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Noun, Slang for the male penis.
After the bar, we went home and he showed me his bald knob.
viết bởi littlerigg 11 Tháng chín, 2006