tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A young, hairless ball-sack (a.k.a. male jailbait)
She fondled his bald niple.
viết bởi Rob D 16 Tháng chín, 2004