tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When a person has sex (doggy stile) while someone squeses there balls.
Do you feel like ball dogging tonight??
viết bởi Tim Wraggins 28 Tháng sáu, 2006

Words related to ball dogging

balldoggers balldoggy balldogs ballers balling