tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
An insult, commonly used by hockey players.
Matt: "Dude, back off!"
Joe: "Shut up, ball faggot!"
viết bởi The Grenadier 30 Tháng chín, 2010