tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To Be Hungry For male testicles
guy1: dude that girl was so ball famished she swallowed my balls
guy2: lucky bastard
viết bởi jim34563434643 25 Tháng mười một, 2007

Words related to ball famished

ball blowjob famished hungry swallow