A haphazard jumble of related issues or items brought together all at once, in the manner of rolling around a sticky ball of wax to collect small bits of assorted debris
"We only wanted a plane ticket, but the travel agent wanted to sell us the whole ball of wax."
viết bởi Betsy Tea 09 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×