tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
one who makes others peel balls
Luciano peels balls so he is the opposite of a ball peeler.
viết bởi Luciano Lozano 14 Tháng mười một, 2010