tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
one that has a decent amount of money to spend frivilously
i'll buy your beer, because im a balla balla.
viết bởi diamond blue 10 Tháng chín, 2006