tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
some1 or something going crazy, i made this word up
this place is a friggin balloosafoosa
viết bởi HyperLoserLTJ182 31 Tháng năm, 2003