tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
verb - the act of walloping on a male's balls
Then Troy called me a skank, so I gave him a balloping!
viết bởi The Man of Letters 14 Tháng mười một, 2010