tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
what now foo?
do some thing cool, then you say, Bam, sucka!
viết bởi kaden wilson 09 Tháng chín, 2003

Words related to bam sucka!

bam booyah!