tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
bandana used for gang banger style headgear
say dog where should i throw my bandeezzee
viết bởi wigger mike 27 Tháng tám, 2003