Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Slang for aircraft ejection seat (British)
OK Joe, lets pull the bang-seat from aircraft Alfa Bravo.
viết bởi Earwig Polyester 24 Tháng chín, 2006
5 0

Words related to bang-seat:

aircraft bang british explosives seat
 
2.
Slang for aircraft ejection seat (British)
OK Joe, lets pull the bang-seat from aircraft Alfa Bravo.
viết bởi Earwig Polyester 24 Tháng chín, 2006
2 0