tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Slang for aircraft ejection seat (British)
OK Joe, lets pull the bang-seat from aircraft Alfa Bravo.
viết bởi Earwig Polyester 24 Tháng chín, 2006

Words related to bang-seat

aircraft bang british explosives seat
 
2.
Slang for aircraft ejection seat (British)
OK Joe, lets pull the bang-seat from aircraft Alfa Bravo.
viết bởi Earwig Polyester 24 Tháng chín, 2006