tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
It's when someone is riding really good.
This term is also used from Snoop Dogg.
I'm banging riding, but doin' it good!
viết bởi SeedXero 02 Tháng mười một, 2013