tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
when u mash a girl really hard and violate that.
bruv did u mash(sex) that bitch(woman)?
'ye man she got banjicoed!'
viết bởi famblad 15 Tháng hai, 2009