tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The verb of '' input of banter'' banput
You redeemed yourself with that banter after your lack of banput last night
viết bởi Metta4 22 Tháng năm, 2012