tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
shoes, kicks, sneakers, dress shoes
I bought me some bapez.
viết bởi Soldier Boy 19 Tháng tám, 2007

Words related to bapez

dress shoes kicks moccasins shoes sneakers