tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
adj: sexy
damn girl! you look so baple in that pic!
viết bởi ellieisbeast 02 Tháng bảy, 2011