Top Definition
A residential garage that has been converted to look like a public bar.
G-Man spent some in a barage on Veterans Day twisting off.
viết bởi sssscot 10 Tháng mười một, 2006
the extent to which the bars are present(or lack there of) on a cell phone
Hey, I got no barage out here in the desert!

Mr. Jahn said, "Hey, I got full barage in the library."
viết bởi Six_Flags_Kid_NJ 12 Tháng mười hai, 2008
Barber shop located inside a garage
I just got a fresh-up at the barage, my fade is tight.
viết bởi ThewhapsticK 29 Tháng hai, 2012
a boat garage. many are found on saint regis exploratory overnight in the lake of sait regis.
They parked their boat in their barage before they went into their lake house.
viết bởi blumblebee 24 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×