tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
it means a brother of a sister who is having five husbands.here
bar=husband
gahi=five (a unit for measurment)
bhai=brother
where r u going bargahibhai?
viết bởi ankit 31 Tháng một, 2004