tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a tremendous deal, exceeding cheap
He got the whole case of beer for the bargaintuan price of $1.
viết bởi wiley1 24 Tháng tư, 2008