Top Definition
(BAR-gull) usually used in the plural sense (bargels), an eye or eyes that bulge out of ones head
Cristine's gigantic bargels are staring me down.
viết bởi will and charlie 14 Tháng năm, 2007
(BAR-gull) - n. usually used in the plural sense (bargels), an eye or eyes that bulge out of ones head, similar to those of Cristine

bargeling - v. the act of one's eyes bulging from their head
The english teacher's bargels are very scary as they watch my every move
viết bởi Will and Charlie 07 Tháng năm, 2007
(BAR-gull) usually used in the plural sense (bargels), an eye or eyes that seem to bulge out of ones head
Cristine's gigantic bargels are staring me down.
viết bởi Will and Charlie 01 Tháng sáu, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×