tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A really ugly bitch
She is a bash crab
viết bởi Bob Arnold 22 Tháng sáu, 2003

Words related to bash crab

bashed crab hat full of assholes smashed crab