tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
banged, bloody, broken,
she came in with a bashed head
viết bởi leila kanose 19 Tháng mười, 2007