tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
referring to a vagina, coming from the streets of Iowa.
I stuck my banana in yo mamas batch o cookies last night HOE!
viết bởi jujubeans3 20 Tháng hai, 2005