tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Extremely hot. The Biggest Paki Baller around
Man, that kid, wat a batesh!
viết bởi Batesh 24 Tháng tư, 2005