tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the highest number ever
my dick iz a batrillion inches long
viết bởi Fuck 05 Tháng mười một, 2003