When a baseball player has had a hit or a walk every time he has come up to bat.
Even though Barry Bonds is batting 1000, he still won't get the batting title.
viết bởi Spaz 08 Tháng mười một, 2003
Top Definition
1. 100 % success against tremendous odds.
2. a perfect score
1. On this mission the Astronaut realized with the completion of the task he was "batting 1000".
2. I aced the test, won the competition, and became champion.
viết bởi keli kear 08 Tháng mười một, 2003
From baseball, where you always get a hit and never get out...or for dumbasses, it's being perfect.
viết bởi Anonymous 08 Tháng mười một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×