tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Equal Parts Vodka, Cranberry Juice, and Pineapple Juice. Splash of 7UP
bay breeze now thats a drink
viết bởi trooperdaughter 22 Tháng hai, 2009