tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A cross b/w bizzare and psycho
That crazy ass bazinko was sellin' Alladin's lamp for $9.99..
viết bởi Junaid 25 Tháng mười một, 2003
 
2.
something thats really weird and stupid and gay, i made this word up.
pop music is really bazinko
viết bởi HyperLoserLTJ182 31 Tháng năm, 2003