tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A bastard bitch
You're such a stupid bazitch you bazitch!
viết bởi Person Blank 17 Tháng năm, 2004

Words related to bazitch

bitch byzitch bzitch cunt nasty