tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Person of questionable intelligence
He's a bazmatoid
viết bởi Beany Girl 02 Tháng sáu, 2011