tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An extremely large human-shaped penis, jurassic-like
Matt: "Would you like to hold my bazzini??"
viết bởi LooneyBrittAYE 14 Tháng tám, 2010