tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A funny sounding way of saying, "Bah!" or "Damn!"
"Half life 2 has just had it's release date delayed."
"Bazzums!"
viết bởi tRoG 28 Tháng hai, 2004