Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Bonified badass bitch
Sarah is a B.B.A.B., cuz she steals blow-up palm trees from her High School Homecoming, werd!
viết bởi B-wash 04 Tháng sáu, 2007
9 7

Words related to B.B.A.B.:

bba bbab bonified badass bitch sarah