tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
be back like, fucking never
Going to Mexico, bblfn
viết bởi Mero DaChevil 10 Tháng hai, 2010