tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
backround-surfer, virginian talk
definition-awesome, rocking, the bomb
WHOA man! those shoes are totally beachworthy!
viết bởi Anne 08 Tháng bảy, 2004