tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The girl version of a boner.
"That guy is so sexy, I think I have might have a bean boner"
viết bởi St. Patty 06 Tháng mười hai, 2013