tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
another word for bitch, ho, skank, etc.
I asked that beasie where's my money at?
viết bởi Chandee 09 Tháng năm, 2006