an encouraging phrase to yell to friends; cool; a sexy man
Jiiiiiim's a BEAST! Man, that's beast! OMG Britt... Kevin is such a beast (referring to the last definition)!
viết bởi Anonymous 09 Tháng năm, 2003
Basically, Damian McMaster
wow matt you're not even close to as beast as damian.
viết bởi BigDick67 14 Tháng tư, 2014
A beast is someone who is a tank, either extremely muscly or just fearless. willing to do anything to show alpha male dominance
you know Reece isn't he a beast
viết bởi The real beast 17 Tháng ba, 2014
to be good at something
That boy's a beast at that basketball
viết bởi Jhod 21 Tháng mười một, 2007
Something that is very good, has exceptional qualities, is very large or just generally something that makes life more entertaining that the utter wank that it normally is.
'That is a beast' or 'what a beast'
viết bởi Gay Bear 12 Tháng tám, 2007
1. (n) Person who is good at something 2. (v) act of being really good at something 3. (adj)Beastly- describing something cool or really good
1. (n) "Man, that dude is a beast at football"
2. (v) "Hey, she beasts at basketball!"
3. (adj) "That song is beastly, dude!"

viết bởi $$ Alex $$ 03 Tháng sáu, 2007
A thick built hot as hell woman.
Dam she's a beast! You think I got a shot bro?
viết bởi neighborhood chica 27 Tháng ba, 2014

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×