tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Masturbating.
How many times a day do you beat your bishop?
viết bởi chronicmasturbator 27 Tháng ba, 2003