tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A small penis.
She looked at his beatledooter and began to laugh!
viết bởi SonRise 24 Tháng hai, 2012