tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
wat that prick mr timberlake says on the mtv music awards 2003!
kane and ross are both....
viết bởi skillett 11 Tháng một, 2004