Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
Ridiculous or unbelievable; a playful and light jibe to a friend.
That's so beaushanks!
Don't be beaushanks, y'all!
viết bởi Bougie 19 Tháng sáu, 2004
2 4