tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
beautiful and goregous mixed together
that shirt is beautamagoregous.
viết bởi yaden and julie 14 Tháng mười một, 2004