tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
anything that is surprisingly beautiful and cute at the same time
What a beautance!!!
viết bởi Guelph LA Student 25 Tháng một, 2011