tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
perfect.
i wish becca cochrane were mine
viết bởi anonymous2121212 01 Tháng tám, 2011