tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The act of being railed from behind in the behind.
Joann got bechtelheimered all night long.
viết bởi this nigga cash 03 Tháng mười hai, 2012